„Mi smo opština koja posjeduje najviše registrovanih seoskih domaćinstava koja se bave seoskim turizmom na teritoriji Crne Gore, a takođe i prva Opština koja je realizovala ovakav vid podrške“, kazao je sekretar za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu Božo Premović, istakavši da će Opština Berane i u budućnosti nastaviti sa ovakvim i sličnim aktivnostima na planu unapređenja turističke ponude na ruralnim područjima .

tekst

Javni poziv za podršku razvoju turizma na teritoriji opštine Berane objavljen je 2. aprila 2019. godine, a pravo učešća imali su privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica pružaoci ugostiteljskih usluga u seoskom turizmu.

„Sredstva su se  mogla iskoristiti za unapređenje i obogaćenje ponude u seoskim domaćinstvima i to: nabavka adekvatnog namještaja i opreme, unapređenje higijenskih i sanitarnih uslova u seoskom domaćinstvu kao i unapređenje dodatne ponude u seoskim domaćinstvima“, saopšteno je iz Sekretarijata za poljoprivredu,
turizam i vodoprivredu Opštine Berane.

Odluka o odabiru aplikanata koji su učestvovali  na Javnom pozivu za podršku unapređenju turizma, izvršena je na osnovu kriterijuma, a rang lista je sledeća:

  Ime i prezime Broj bodova Odobreni iznos podrške u € Odobreni iznos podrške u % Traženi iznos podrške u €
1. Dubak Svetozar 31 700.00* 65 700.00
2. Šekularac  Danica 29 636.05 60 742,06
3. Merdović Milisav 29 776.10 60 905,40
4. Merdović Milena 27 552,36 55 703,01
5. Raković Stefan 27 724,20 55 922.00
6. Pešić Radomir 27 492,70 55 627,08
7. Božović Radan 25 640,02 55 814,50
8. Božović Milun 23 496,65 50 695.00
9. Senić Željko 23 564,12 50 798,70
10. Kljajić Milan 17 474,93 45 700.00
/ UKUPNO: / 6.057,13 / 7607,75

(*traženi iznos podrške je manji od opredijeljenih 65% podrške)

Po riječima resornog sekretaraPremovića ovakav vid podrške će svakako doprinijeti poboljšanju uslova za pružanje usluga smještaja, hrane, pića i napitaka u ruralnim područjima, odnosno u seoskim domaćinstvima koja se bave turizmom.

print