„Ми смо општина која посједује највише регистрованих сеоских домаћинстава која се баве сеоским туризмом на територији Црне Горе, а такође и прва Општина која је реализовала овакав вид подршке“, казао је секретар за пољопривреду, туризам и водопривреду Божо Премовић, истакавши да ће Општина Беране и у будућности наставити са оваквим и сличним активностима на плану унапређења туристичке понуде на руралним подручјима .

текст

Јавни позив за подршку развоју туризма на територији општине Беране објављен је 2. априла 2019. године, а право учешћа имали су привредна друштва, друга правна лица, предузетници и физичка лица пружаоци угоститељских услуга у сеоском туризму.

„Средства су се  могла искористити за унапређење и обогаћење понуде у сеоским домаћинствима и то: набавка адекватног намјештаја и опреме, унапређење хигијенских и санитарних услова у сеоском домаћинству као и унапређење додатне понуде у сеоским домаћинствима“, саопштено је из Секретаријата за пољопривреду,
туризам и водопривреду Општине Беране.

Одлука о одабиру апликаната који су учествовали  на Јавном позиву за подршку унапређењу туризма, извршена је на основу критеријума, а ранг листа је следећа:

  Име и презиме Број бодова Одобрени износ подршке у € Одобрени износ подршке у % Тражени износ подршке у €
1. Дубак Светозар 31 700.00* 65 700.00
2. Шекуларац  Даница 29 636.05 60 742,06
3. Мердовић Милисав 29 776.10 60 905,40
4. Мердовић Милена 27 552,36 55 703,01
5. Раковић Стефан 27 724,20 55 922.00
6. Пешић Радомир 27 492,70 55 627,08
7. Божовић Радан 25 640,02 55 814,50
8. Божовић Милун 23 496,65 50 695.00
9. Сенић Жељко 23 564,12 50 798,70
10. Кљајић Милан 17 474,93 45 700.00
/ УКУПНО: / 6.057,13 / 7607,75

(*тражени износ подршке је мањи од опредијељених 65% подршке)

По ријечима ресорног секретараПремовића овакав вид подршке ће свакако допринијети побољшању услова за пружање услуга смјештаја, хране, пића и напитака у руралним подручјима, односно у сеоским домаћинствима која се баве туризмом.