Након што је Секретаријат за стамбено-комуналне послове и саобраћај Општине Беране успјешно завршио посао пописивања улица, насеља и стамбених и пословних објеката у протеклом периоду, отпочео је поступак означавања улица и насеља важећим називима, а стамбених и пословних објеката адекватним новоуспостављеним бројевима. У мјесним заједницама Ново насеље, Парк, Стари град и Лим, Комисија, коју чине запослени Агенције за изградњу и развој и Секретаријата за стамбено-комуналне послове и саобраћај, од 19.августа до 13. септембра текуће године, извшила је постављање табли са називом улице и бројем на укупно 814  стамбених и пословних објеката.

У оквиру спроведених активности, од 19.августа до 13. септембра, у 30 улица укупно је постављено 62 табле са називом улице и 814 табли са бројевима стамбених и пословних објеката.

Предсједник Комисије, Владимир Поповић, координатор у Агенцији за изградњу и развој Берана, истиче да је у питању велики пројекат, који ће, ако је судећи према досадашњој динамици и раду Комисије, бити убрзо успјешно реализован, а све у функцији урбанизације града.

Чланови комисије захваљују грађанима на сарадњи и разумијевању.

Подсјећања ради,  Комисија је до сада извшила постављање табли са називом улице и бројем на укупно 1 693  стамбена и пословна објекта на територији општине.