ЦРНА ГОРА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Служба Скупштине
Број: 02-016/21-421
Беране, 25. новембар 2021. године,


XV редовна сједница Скупштине општине Беране, која је била сазвана за 18. новембар 2021. године, одржаће се у петак, 26. новембра 2021. године, са почетком у 10:00 часова у сали Центра за културу.

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                         Новица  Обрадовић, с.р.