ЦРНА ГОРА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Служба Скупштине

Број: 02-016/21-429

Беране, 02. децембар 2021. године,


XV редовна сједница Скупштине општине Беране, која је била сазвана за 18. новембар 2021. године, одржаће се у петак, 03. децембра 2021. године, са почетком у 10:00 часова у сали Центра за културу.

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                         Новица  Обрадовић, с.р.