Poslije Prvog svetskog rata u Beranama je bilo svega nekoliko zanatskih, trgovačkih i ugostiteljskih objekata. Vrlo malo postojećeg privatnog kapitala bilo je zainteresovano za eksploataciju prirodnih bogatstava. Prve dvije decenije poslije Drugog svjetskog rata karakteriše period obnove. Savremenim evropskim tokovima Ivangrad se priključio od 1959. godine. Međutim, zamajcem u beranskoj privredni se smatrao dan kada je počela sa radom Fabrika celuloze i papira, za čije pokretanje je opredeljujući uslov bilo šumsko bogastvo. Probni rad fabrike otpočeo je 13. 07. 1964. godine. S početkom probne proizvodnje i predajom fabrike na upravu radnom kolektivu, završen je period izgradnje fabrike i započeta nova faza – proizvodnja, zbog koje je fabrika i podignuta. Fabrika celuloze i papira bila je najvažniji industrijski objekat u republici. Radom fabrike u Ivangradu je povećan transport, proizvodnja u drvnoj industriji, trgovina i uopšte privreda. Osim Fabrika celuloze i papira Berane je, ranije, u začetku moderne privrede, bilo prepoznatljivo i po drugim industrijskim gigantima: Fabrikom za proizvodnju cigle „Lim“ (podignuta 1936), Preduzeću drvne industrije „Lim“ (koje je otpočelo sa radom 1955. godine), Fabrikom kože „Polimka“ (koja je bila prva i u to vrijeme jedina fabrika za preradu kože u Crnoj Gori, a počela je da se gradi 1954. godine)… Osim ovih preduzeća, čijim radom je snažno pokrenuta moderna privreda u Beranama, naš grad je bio prepoznatljiv i po drugim oblicima krupnijeg privrednog organizovanja. Tako je godine 1947. u Beranama osnovan „Transpred“ (kasnije „Ivangrad prevoz“ i na kraju AD „Jugoprevoz“), a Vlada Crne Gore je 23. 08. 1945. godine osnovala Zemaljsko opšte trgovinsko preduzeće ZOTPRED, koje je formiralo svoja stovarišta i otvorilo prodavnice u Beranama, koje se, 1954. godine, reorganizovalo u Trgovinsko preduzeće prehrambenom robom – „Jasikovac“.

Opšte društveno-ekonomske okolnosti, globalna, evropska i balkanska privredna recesija, nagli tranzicioni period i prelazak iz jednog u drugi, i drukčiji, društveno-ekonomski sistem, uslovili su privredno i industrijsko restrukturiranje, krupnijih razmjera, koje je zahvatilo bezmalo sva preduzeća na području Opštine Berane, pa i privredna društva čijim osnivanjem je beranska privreda i pokrenuta. Danas su ta preduzeća ili privatizovana ili su prestala sa radom, a privreda našeg grada je promijenila opšti tok. Danas privreda u našem gradu, pretežno, predstavlja privatni sektor, raznolikih profila: trgovina, razne vrste proizvodnji, turizam, ugostiteljstvo…