1. Zakon o nevladinim organizacijama 2017

2. Odluka o KRITERIJUMIMA, NACINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 2013

3. Evidencija registrovanih NVO Berane

4. Odluka o osnivanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO

4a. Odluka o izboru članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO

5.Uputstvo ili Priručnik Kako registrovati NVO u Crnoj Gori

6. Obrazac statuta varijanta II

7. Obrazac statuta za osnivanje NVO

8. Uputstvo za izradu statuta

9. Obrazac osnivackog akta nvo

10. Obrazac zapisnika sa osnivacke skupstine

11. Uputstvo za popunjavanje odluke o osnivanju NVO varijanta II

12. Model II odluke o osnivanju nevladinog udruzenja

13.Obrazac odluke o davanju ovlacenja licu za zastupanje NVO – obrazac I

14. MODEL I Z V O DA I Z Z A P I S N I KA OSNIVANJA NVO II

15. Zapisnik sa osnivacke skupstine NVO

16. U slučaju da NVO želi da se bavi i nekom privrednom djelatnošću primjer Obrasca

17. Obrazac_RJR-Prijava o razvrstavanju u CRPS

18. Prijava za upis u registar nvo

19. Model sporazuma o saradnji lokalne samouprave i nvo

19. Zakon o lokalnoj samoupravi 2003-2014

20.Odluka o načinu i postupku učešća stanovništva u vršenju javnih poslova

21. STATUT OPŠTINE BERANE -preciscen tekst

22.Poslovnik-Skupstine-opstine-Berane

23.Uredba o postupku i nacinu sprovodjenja javne rasprave u pripremi zakona

24. Uredba o bližem načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa dravne uprave i nvo

25. Direktorijum Donatora

26. Raspolozivi-fondovi

27.Zakon-o-nevladinim-organizacijama-1

28. Volonterski rad – prirucnik

29.Odluka o rapodjeli i rang lista NVO 2017-2018

30. ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА, ОДНОСНО ПРОГРАМА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

31. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ-кандидата за листу независних процјењивача за 2019. годину

32.Одлука о критеријумима, начину  и поступку  расподјеле средстава НВО 2019   
        Одлука о измјенама и допунама Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама

2013. година              2014. година             2015. година

2016. година              2017. година             2018. година