1. Zakon o nevladinim organizacijama 2017

2. Odluka o KRITERIJUMIMA, NACINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 2013

3. Evidencija registrovanih NVO Berane

4. Odluka o osnivanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO

4a. Odluka o izboru članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO

5.Uputstvo ili Priručnik Kako registrovati NVO u Crnoj Gori

6. Obrazac statuta varijanta II

7. Obrazac statuta za osnivanje NVO

8. Uputstvo za izradu statuta

9. Obrazac osnivackog akta nvo

10. Obrazac zapisnika sa osnivacke skupstine

11. Uputstvo za popunjavanje odluke o osnivanju NVO varijanta II

12. Model II odluke o osnivanju nevladinog udruzenja

13.Obrazac odluke o davanju ovlacenja licu za zastupanje NVO – obrazac I

14. MODEL I Z V O DA I Z Z A P I S N I KA OSNIVANJA NVO II

15. Zapisnik sa osnivacke skupstine NVO

16. U slučaju da NVO želi da se bavi i nekom privrednom djelatnošću primjer Obrasca

17. Obrazac_RJR-Prijava o razvrstavanju u CRPS

18. Prijava za upis u registar nvo

19. Model sporazuma o saradnji lokalne samouprave i nvo

19. Zakon o lokalnoj samoupravi 2003-2014

20.Odluka o načinu i postupku učešća stanovništva u vršenju javnih poslova

21. STATUT OPŠTINE BERANE -preciscen tekst

22.Poslovnik-Skupstine-opstine-Berane

23.Uredba o postupku i nacinu sprovodjenja javne rasprave u pripremi zakona

24. Uredba o bližem načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa dravne uprave i nvo

25. Direktorijum Donatora

26. Raspolozivi-fondovi

27.Zakon-o-nevladinim-organizacijama-1

28. Volonterski rad – prirucnik

29.Odluka o rapodjeli i rang lista NVO 2017-2018

30. ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА, ОДНОСНО ПРОГРАМА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

31. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ-кандидата за листу независних процјењивача за 2019. годину

32.Одлука о критеријумима, начину  и поступку  расподјеле средстава НВО 2019   
        Одлука о измјенама и допунама Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама

33.Evidencija NVO u BERANE (2021)

34.NVO Brisane organizacije iz Registra Berane 2021 god.

35.Izvjestaj-o-saradnji-lokalnih-samouprva-i-NVO-u-CG-za-2020.godinu 

Обавјештење за члана Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама у 2024 години

1. Nacrt Strategija unapredjenja podsticajnog okruzenja za djelovanje NVO 2018 -2020

1.- Strateski plan razvoja opstine Berane za period 2012-2017.god

1a.Strategija razvoja NVO sa akcionim planom 2014-2016

2.- (Berane)Strateski plan razvoja Opstine Berane 2009 -2014

3.-LOKALNI PLAN AKCIJE ZA INTEGRACIJU R.E. U OPSTINI BERANE 2013 2017

4.- Lokalni plana zastite zivotne sredine 2015 2019

4a. Predlog-Odluke-o-usvajanju-Lokalnog-plana-zaštite-životne-sredine-2015-2019

5.- Lokalni plan akcije za mlade Berane

6.- Opštinski plan za zaštitu i spasavanje od zemljotresa

7. LPA za postizanje rodne-ravnopravnosti u opštini-Berane-2015-17.

8.- Lokalni plan akcije za osobe sa invaliditetom

9.-LOKALNI AKCIONI PLAN ZA ANTIKORUPCIJU

10.Strategija inkluzivnog obrazovanja

11.Strategija manjinske politike u CG

12. Nacrt strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020

13.Strategija za mlade 2017- 2021

14.NACRT_NACIONALNOG_PROGRAMA_u kulturi

15. Strategija za integraciju OSI u CG 2016-2020

16.Strategija EU za osobe sa invaliditetom-2010-2020

17. Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2025

18. Prirucnik za LAP za mlade

19.STRATEGIJA ZA ZAŠTITU LICA SA INVALIDITETOM od diskriminacije i promocija jednakosti 2017-2021

20.Strategija ranog predskolskog vaspitanja i obrazovanja u CG

21.Studija socijalna iskljucenost- Personalni asistent

22.Lokalni plan za unapređеnje socijalne inkluzije i socijalne zaštite

23.Локаплни-план-заштите-животне-средине-општине-Беране-2020-2024.г.

24.Локални-план-активности-за-постизање-родне-равноправности-у-Општини-за-2019-2022-3

25.Локални-Акциони-план-за-социјалну-инклузију-Рома-и-Египћана-у-Општини-за-2019-2023-1

26.Локални-акциони-план-за-младе-општине-Беране-за-период-2020-2021.г.

27.Lokalni-program-socijalnog-stanovanja-opstine-Berane-2018-2019

28. Стратешки-план-развоја-Општине-Беране-за-период-2019-2023

29. Прилог-doc-за-стратески развојни план

30.Strateški plan ruralnog razvoja opštine Berane 2020-2024

31.Локаплни-план-заштите-животне-средине-општине-Беране-2020-2024.г.

32.Lokalni-plan-upravljanja-komunalnim-i-neopasnim-građevinskim-otpadom-Opštine-za-period-2016-2020

2013. година              2014. година             2015. година

2016. година              2017. година             2018. година

2019. година              2020. година            2021. година

2022. година             2023. година