Predstavnici NVO „Sjeverna zemlja“, uz podršku Komunalnog preduzeća, uljepšali su dio obilaznice u Beranama sadnjom 100 sadnica različitog bilja duž 400m pomenute saobraćajnice, koja ujedno predstavlja i gradsko šetalište.

Ova akcija je samo jedna u nizu aktivnosti koje će se realizovati u našem gradu, u sklopu projekta „Cvetni park – ogledalo mog grada“, koji se finansira sredstvima Opštine Berane za 2018. godinu.

Osnovni cilj ove akcije je dati doprinos unapređenju kvaliteta života građana Berana i sredine u kojoj žive kroz konkretan primjer – uređenje grada.

 

Važno je naglasiti da je prvobitno planirano uređenje Cvetnog parka, ali da su se zbog najave ulaganja drugih donatora, preusmjerila sredstva kako bi se ovim projektom nastavile aktivnosti na uljepšavanju obilaznice.

U ovoj akciji su učestvovali Vida Ivanović i Zoran Jojić, članovi Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Berane.