Trening za razvoj EU projekata za NVO organizacije i institucije sa sjevera Crne Gore održaće se od 1. do 3. aprila, u Hotelu Berane, sa početkom u 10.00 sati oba dana, u organizaciji NVO „Multimedijal Montenegro“ iz Podgorice.

Ovaj trening na temu pripreme predloga projekata za EU fondove je koncepiran sa najmerom da učesnici steknu praktična znanja koja se odnose na segmente i tehnike pripreme projekata.

Pored toga učesnici će imati priliku da se upoznaju sa aplikacionom formom iz EU fondova.