Izložbom likovnih radova korisnika Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju završena je realizacija projekta „Olovkom govorim“ nevladine organizacije „Inviktus“.

Projekat je finansiran sredstvima Opštine Berane, putem konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2018. godinu.

Cilj projekta je bio da se unaprijedi položaj osoba sa invaliditetom i stvore bolji uslovi za njihov život i rad na području naše opštine.

Projekat je podrazumijevao niz aktivnosti kojim je izvršena adaptacija komunalnih prostorija i njihovo prilagođavanje potrebama OSI. Na ovakav način, osobama sa invaliditetom je omogućeno da mogu, u punom svom kapacitetu, prisustvovati i učestvovati u kultirnim događajima u Polimskom muzeju. Takođe, u saradnji sa zaposlenim i korisnicima Dnevnog centra u eksterijeru objekta formiran je zasad listopadnog drveta (kanadski javor).

Organizovanjem likovne radionice, dvadeset korisnika Centra, sa svojim vaspitačima, zajedno, su „progovorili olovkom“ na temu „Moje dvorište“ i stvarali trideset likovnih radova, koji su predstavljeni javnosti na sinoć otvorenoj izložbi u galeriji Polimskog muzeja.

“Večeras smo imali priliku da vidimo koliko su oni kreativni , koliko su posebni i jednaki u svemu i ovi radovi potvrđuju da je potrebna samo volja i upornost a na nama je da im stvorimo uslove i pružimo šansu “, kazao je Slobodan Obradović iz Polimskog muzeja.

Na izložbi je prikazano trideset radova podijeljenih u četrnaest cjelina, koji su rađeni različitim tehnikama na temu „Moje dvorište“.

“Da ovaj dan ne bude jedini u godini kada se govori o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, nužna je promjena odnosa cjelokupnog društva prema njima. Zakonski okvir koji se bavi pitanjima OSI je uglavnom dobar na svim nivoima, ali mnogo važnije od toga je da se naša svijest prema ovom dijelu našeg društva promijeni i da učinimo da oni budu vidljivi. Moramo da budemo svjesni da ne postoje posebne potrebe, svi ih imamo iste – želju da se ostvarimo profesionalno i lično da napredujemo i budemo aktivni učesnici u društvu. Ono što je drugačije je samo način ostvarivanja tih potreba. Upravo zato svi oni koji se nalaze na pozicijama vlsti i odlučivanja treba da nastoje i omoguće da i oni sa poteškoćama i smetnjama budu u mogućnosti da se ostvare”, istakla je novinarka i urednica portala Radio Berana Milena Bubanja – Obradović.