НВО „Црногорска искра“, започела је реализацију пројекта „Учешће грађана – грађанки у процесу одлучивања у локалној заједеници“. Пројекат има за циљ да се, кроз обуку 50 лица из 25 мјесних заједница, повећа информисаност и унаприједи положај грађана у мјесним заједницима .

“Кључне вриједности успјешне локалне самоуправе представљају отвореност и нова политичка култура у амбијенту развијеног цивилног друштва. Такву локалну самоуправу, на основама Европске повеље о локалној самоуправи, требамо градити и заједнички радити на њеном упостављању” рекла је предсједница НВО Црногорска искра, Ана Голубовић – Поповић, обраћајући се присутнимa.

Током обостране и веома активне дискусије, предсједници 12 Савјета мјесних заједница су исказали интерес за оваквим сусретима и жељу за обуком, којом ће се повећати информисаност грађана у мјесним заједницама, о њиховим правима и могућности учешћа у креирању јавних политика и остваривању веће укључености у креирању и доношењу одлука на локалном нивоу.

Састанку су присуствовали и чланови Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама: Зоран Јојић, предсједник, Вида Ивановић и Горан Фолић, чланови.

На крају састанка, предсједник Комисије за расподјелу средстава НВО, Зоран Јојић , обраћајући се присутнима, рекао је: „Комисија је препознала квалитет пројекта и он представља израз потреба и интереса грађана наше Општине. Вашим присуством и исказаним интересом за обуком и већом сарадњом са локалном самоуправом, кроз дијалог и активан однос у процесима одлучивања, унаприједићемо сарадњу локалне самоуправе са нашим грађанима, што је била и наша жеља приликом доношења Одлуке да суфинансира овај пројекат“.