Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO Opštine Berane upućuje javni poziv građanima i građankama da prisustvuju, u organizcaiji NVO „35mm“, edukativnim radionicama na temu „Lažne vijesti i etičko novinarstvo“, koje će se održati u utorak 26. marta, u terminima od 12.00 do 14.00 časova i od 18.00 do 20.00 časova u prostorijama Omladinskog kluba, u Beranama.

Opšti cilj projekta je jačanje kvaliteta etičkog izvještavanja u Crnoj Gori uz: jačanje kvaliteta i raznovrsnosti proizvodnje medijskog sadržaja agencije MINA koji objavljuju različiti mediji; poboljšanje pismenosti medija; pružanje praktičnih znanja za medijske profesionalce: novinare, urednike, i studente novinarstva; pružanje osnovne odrednice sa tačnim analizama novinarske prakse.

Krajnji korisnici i/ili ciljne grupe projekta su: mediji, medijski profesionalci, novinska agencija MINA, samoregulatorna tijela, studenti novinarstva i građani, posebno mladi i civilni sektor.

Predavačice će biti: medijska ekspertkinja i predstavnica Sindikata medija Crne Gore – Bojana Laković i programska direktorica NVO „35mm“ – Kristina Ćetković.

Zainteresovani građani i građanke svoje prijave za učešće na radionicama, mogu slati na imejl: 35mmproduction@gmail.com ili pozivom na broj: 067/788-118; zaključno sa 25. martzom. Radionice će biti organizovane za 25 učesnika/ca po grupi.

print