U okviru projekta „Zelena ostrva“ koji realizuje Opština Berane sa partnerima, obezbijeđena je nabavaka novog terenskog vozila za Komunalnu policiju.

Tim povodom, danas je organizovana primopredaja kojoj su prisustvovali predsjednik opštine Dragoslav Šćekić, projekt menadžer Maja Pešić i načelnik Komunalne policije Aleksandar Ojdanić sa saradnicima.

Predsjednik opštine je iskazao punu podršku i istakao značaj projekta za Opštinu Berane, a takođe pohvalio i napore koji su do sada ostvareni u cilju njegove realizacije.

„Ovim projektom se unapređuje rad Komunalnog preduzeća i Komunalne policije u vidu obezbjeđivanja potrebne opreme za rad što je od velikog značaja. Takođe, on uključuje edukaciju predstavnika javnih institucija na lokalnom nivou koje se bave zaštitom životne sredine i u čijoj je nadležnosti i upravljanje otpadom“, kazao je predsjednik i naglasio da je ponosan na rad projektnog tima Opštine jer se  kroz ovakav i slične projekte jačaju kapaciteti opštinskih službi i preduzeća.

O nabavci novog vozila nešto više je kazala projekt menadžerka Maja Pešić.

„U cilju prevazilaženja nedostatka adekvatne opreme i jačanja njihove uloge u sektoru životne sredine i poboljšanja rezultata na terenu, u okviru projekta je nabavljeno terensko vozilo za Komunalnu policiju. Obezbjeđivanjem nove opreme rad policije će na terenu biti sveobuhvatniji i uključiće i teže dostupan teren za rad kako bi u sektoru životne sredine što bolje služili potrebama zajednice i građanima Berana“, objasnila je ona.

Komunalna policija je važna komponenta lokalnih vlasti i obavlja poslove koji se odnose na različite aspekte života u zajednici, kao što su: komunalni red i inspekcijski nadzor u oblastima sakupljanja, odvoza i deponovanja otpada, snabdijevanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, održavanja pijaca, parkova, zelenih površina, pružanje informacija i usluga građanima i obavljanje drugih poslova.

“Naša služba je uključena u realizaciju ovog projekta kroz edukacije, kao i aktivnosti koje se tiču sastanaka u mjesnim zajednicama, zajedno sa članovima projektnog tima, na kojima će se građanima predstaviti naš rad, pravila upravljanja otpadom, odnosno kazne za zagađivače i nepravilno odlaganje otpada”, kazao je načelnik Aleksandar Ojdanić.

U okviru projekta„Zelena ostrva“ , koji se realizuje kao dio Programa prekogranične saradnje sa Albanijom, početkom decembra je u Skadru održan prekogranični trening za 40 predstavnika javnih institucija na temu pravilnog upravljanja otpadom i EU regulative u ovoj oblasti, među kojima važnu ulogu igraju predstavnici komunalne policije iz Berana.

Cilj projekta je unapređenje stanja životne sredine u prekograničnom regionu, a ukupna vrijednost projekta je 469.816,92 evra.

Opština Berane ovaj projekat sprovodi u partnerstvu sa VIS Albanija, Karitas Montenegro i Opština Malesi e Madhe, a uz finsnsijsku podršku EU.