ДОО „Комунално“ Беране је отпочело нову акцију уређивања градских саобраћајница.

Након протеклих љетњих мјесеци, изазовних за редовно одржавање парковских и других јавних површина, уочена је велика потреба града да се градске саобраћајнице у Беранама уреде детаљним уклањањем корова, траве, ниског и високог растиња, које многе саобраћајнице у нашем граду чине недовољно уредним, али дјелимично и угрожавају сигурност у саобраћају.

Из тог разлога менаџмент Комуналног предузећа се одлучио за ширу акцију сређивања свих саобраћајница, по редосљеду утврђених приоритета.

„Иако тај дио не спада у наш домен рада, одлуцили смо да након реализације ових послова наставимо са сређивањем магистралних путева и праваца који су трасирани кроз Беране, првенствено због опште слике коју шаљемо као одговорна локална самоуправа, али не мање и због сигурности саобраћаја“, наглашава Милан Лекић, директор Комуналног предузећа.

Грађани ће о свим активностима бити редовно обавештавани.