Национално координационо тијело за заразне болести донијело је јуче на сједници, којом је предсједавао предсједник Милутин Симовић, више одлука са циљем спречавања даљег ширења коронавируса и заштите живота и здравља грађана.

НКТ за заразне болести донијело нове мјере
Извор: Влада Црне Горе

Привремене мјере су:

1) обустава путничког међународног саобраћаја, осим најављеног доласка црногорских држављана, посредством дипломатско-конзуларних представништава, Оперативном штабу Националног координационог тијела за заразне болести, уз обавезан смјештај у карантин, у складу са рјешењем здравствено-санитарне инспекције;

2) забрана путничког међуградског саобраћаја, осим за путничка моторна возила којима се врше дјелатности битне за промет роба, снабдијевање и доставу љекова, хитну медицинску помоћ, комуналне дјелатности, снабдијевање горивом и електричном енергијом, превоз запослених, превоз лица која су боравила ван мјеста боравка, односно пребивалишта, ради повратка у то мјесто;

3) забрана присуства и задржавања више од два лица заједно на отвореном јавном мјесту (тротоари, тргови, улице, паркови, шеталишта, плаже и сл.), осим за лица која обављају своје редовне радне задатке;

4) могућност изабраног доктора да, на захтјев запосленог, привремену спријеченост за рад до 30 дана (коју је утврдио изабрани тим или изабрани доктор) и привремену спријеченост за рад дуже од 30 дана (коју је утврдила надлежна љекарска комисија) продужи до 30. априла 2020. године;

5) обавеза правних и физичких лица која обављају грађевинске радове да организују рад на начин који обезбјеђује поштовање епидемиолошких мјера, посебно поштујући социјалну дистанцу између запослених и других мјера заштите и здравља на раду;

6) обавеза апотека, објеката у којима се обавља трговина храном, пићем и средствима за хигијену, специјализованих објеката за продају опреме за бебе, грађевинских производа, средстава за заштиту и прихрану биља и садног материјала, производа за исхрану и лијечење животиња, пољопривредних машина и погребне опреме да радно вријеме организују у периоду од 8 до 18 часова, осим доставе на адресу купца, која се може вршити у радно вријеме, које трговац истакне, у складу са прописима;

7) обавеза власника, односно корисника киоска у којима се продаје штампа да радно вријеме организују у периоду од 7 до 15 часова, у двије смјене од по четири часа, по запосленом;

8) обавеза надлежних органа који врше контролу и регулисање саобраћаја на путевима да саобраћајне дозволе којима је истекао рок важења сматрају важећим, ако возач уз дозволу посједује важећу полису осигурања и доказ о извршеном техничком прегледу возила;

9) обавеза државних органа, органа државне управе, органа локалне самоуправе и локалне управе, привредних друштава, јавних установа и других правних лица, предузетника и физичких лица да дозволе за стални боравак, дозволе за привремени боравак и дозволе за привремени боравак и рад странаца, а којима је истекао рок важења, по основу којих остварују пред тим органима неко своје право или извршавају обавезу, сматрају важећим;

10) обустава наплате таксе (у износу од 2 еура) за грађане који су издавање извода из регистра рођених и увјерења из регистра црногорских држављана наручили преко портала dokumenta.me.

На сједници је закључено да је неопходан појачан инспекцијски надзор те је стога упућен позив надлежним инспекцијама да додатно појачају пажњу на поштовање свих досадашњих мјера, а посебно оних који се односе на социјалну дистанцу и мјере дезинфекције.

Национално координационо тијело за заразне болести је с пажњом анализирало обраћања представника синдикатâ и заузело став да је заштита здравствених радника витална карика у борби против пандемије коронавируса. Одлучено је да на једну од наредних сједница буду позвани синдикати ради сагледавања најбољих опција за њихово активно укључивање са циљем креирања најбољег одговора на изазове који су пред нашом земљом. Предсједник НКТ је подсјетио да је дијалог у протекле три године био знак препознавања ове Владе. Сада су нам потребни пријатељи на свакој адреси, посебно међу љекарима – порука је са сједнице Националног координационог тијела за заразне болести.