Napravljen bedem od kamenog nasipa za zaštitu glavnog puta od poplava, saniran dio puta kako bi saobraćaj neometano funkcionisao…

Mehanizacija Agencije za izgradnju i razvoj i JP „Komunalno“ Berane su tokom vikenda napravili bedem od kamenog nasipa pored glavnog puta prema Šekularu na dijelu puta gdje je klizište prethodnih dana izbacilo rijeku iz korita. Bedem bi trebalo da narednih dana, kada se zbog najavljenih padavina očekuje veći vodostaj rijeke, spriječi izlivanje prema putu.

Takođe je saniran dio puta prema selu koji je usled naglog topljenja snijega oštećen za normalano funkcionisanje saobraćaja.

„Opština Berane će sa svojim javnim preduzećima truditi da i u budućem periodu izađe u susret svim građanima koliko tehničke mogućnosti dozvoljavaju, ali bih takođe i zamolio stanovništvo na seoskom području da održavaju odvode pored puta, jer je voda glavni problem kategorisanih i nekategorisanih puteva u ovom periodu velikih padavina i naglog topljenja snijega“, izjavio je pomoćnik sekretara za poljoprivredu Milutin Mićović, koji je koordinisao radovima.