Koordiniranim aktivnostima Službe zaštite i spašavanja i Komunalnog preduzeća Berane, nastavljena je aktivnost svakodnevnog pranja prigradskih i gradskih ulica, kao i trotoara, u cilju smanjenja rizika od širenja novog korona virusa.

Nastavljena akcija čišćenja i pranja ulica

Kako je kazao komandir Službe zaštite i spašavanja Tihomir Bogavac juče su u toku dana i u večernjim satima oprane ulice u Mjesnim zajednicama Talum, Novo Naselje, Pešca, Donje Luge, nekoliko gradskih ulica i trotoara, kao i platoi ispred Doma zdravlja, Urgentnog centra, infektivnog odjeljenja i Opšte bolnice.

„Služba zaštite  posjeduje atomizer, naručena je određena količina dezinfekcionih sredstava i odmah nakon dostave iste, započeće se sa dezinfekcijom  ulaza zgrada, stepeništa, zdravstvenih i ostalih ustanova gdje je frekventnost ljudi povećana, kao i parkovske površine i inventar“, istakao je Bogavac, napominjući da zbog poteškoća u dostavi, pomenute aktivnosti će početi da se realizuju u narednim danima.

Redovne aktivnosti pranja ulica i trotoara,Služba zaštite i Komunalno preduzeće će nastaviti po utvrđenom planu.