Povodom praćenja procesa vakcinisanja crnogorskih građama, sjutra će  u Beranama boraviti direktor Fonda Zdravstva Dragoslav Šćekić, direkorica Kliničkog centra Crne Gore dr Ljiljana Radulović i direktor podgoričkog Doma zdravlja v.d. Prim. dr Danilo Jokić. Sa predsjednikom opštine Berane Tihomirom Bogavcem i direktoricom beranskomg Doma zdravlja dr Julijanom Zečević,  delegacija će posjetiti mobilni punkt u Vinickoj , gdje će se , direktor Fonda zdravstva Dragoslav Šćekić vakcinisati u vakcinalnom autobusu i poslati poziv građanima na masovnu vakcinaciju, kako bi se stalo na put pandemiji Kovid -19.

Kako je ranije saopšteno trećeg, četvrtog i šestog  juna građanima opštine Berane biće omogućena vakcinacija na više mobilnih punktova u gradu, pored hale Sportskog centra gdje je do sada vakcinacija sprovođena.

Građani koji se do sada nisu vakcinisali mogu se prijaviti u vakcinalnim autobusima i odmah dobiti vakcinu.

Mobilni punktovi biće postavljeni na sledećim lokacijama:

Četvrtak 03.06.2021. godine

  • 13:30-15:30 Mjesna zajednica Crvljevine, kod  Doma
  • 16:00-17:00 Mjesna zajednica Donje Zaostro, kod škole
  • 17:30-20:00 Gradski trg, kod Opštine

Petak 04.06.2021. godine

  • 08:00-10_00 Mjesna zajednica Lubnice, kod škole
  • 11:30-12:30 Mjesna zajednica Vinicka
  • 13:00-14:00 Mjesna zajednica Šekular, kod škole

Nedelja 06.06.2021. godine

  • 08:00-10:00 Mjesna zajednica Polica, kod škole
  • 10:30-12:30 Opština Petnjica
  • 13:00-14:00 Mjesna zajednica Dapsiće, kod škole