Profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Velibor Spalević iz Berana, izabran je u Vijeće Svjetske asocijacije za konzervaciju zemljišta i voda (World Association of Soil and Water Conservation – WASWAC).

Naš sugrađanin, prof. dr Velibor Spalević izabran u Vijeće Svjetske asocijacije za zaštitu zemljišta i voda

Profesor Spalević je jednoglasno izabran na predlog Miodraga Zlatića, bivšeg predsjednika ove asocijacije i profesora Duihu Ninga.

Pozitivne stavove za izbor Spalevića, koji je nastao na osnovu analize višegodišnje saradnje istraživača sa Asocijacijom i njegovog naučnog opusa, obrazložili su Jose Luis Rubio – potpredsjednik, rukovodilac za Evropu i Seyed Hamidreza Sadeghi – potpredsjednik, rukovodilac za organizaciju međunarodnih konferencija.

Profesor Spalević je objavio veliki broj radova u međunarodnim časopisima, posebno u prethodne tri godine [2018-2020]. Ovi radovi su rezultat naučnih istraživanja sa timovima iz Brazila, Maroka, Irana, Belgije, Malavija, Srbije i Crne Gore po modelima razvijenim u Crnoj Gori od strane profesora Velibora Spalevića.

Takođe, uzeta je u obzir i stalna naučno-stručna komunikacija sa članovima ove organizacje u vezi sa istraživanjima iz oblasti geo nauka, konzervacije zemljišta i voda.

Spalević je ranije predsjedavao naučnim odborima međunarodnih konferencija, te rukovodio  naučnim odborom Međunarodne GEA Konferencije čija je organizacija trenutno u toku. Ovaj važan međunarodni skup realizuje su u organizaciji nekoliko univerzitetskih jedinica Univerziteta Crne Gore, drugih univerziteta iz regiona te univerziteta sa raznih strana svijeta, a pod pokroviteljstvom Svjetske socijacije za konzervaciju zemljišta i voda WASWAC [GEA Conference, 2020; www.gea.ucg.ac.me/Scientific].

Težnja članova Svjetskog udruženja za zaštitu zemljišta i voda je svijet u kojem se svi zemljišni i vodni resursi, koriste na ekološki zdrav način. Cilj svih članova ove organizacije je promovisanje dobrih praksi korišćenja zemljišta i upravljanja vodama, zadovoljavajući potrebe poljoprivrede, šumarstva, društva i životne sredine u cjelini.

Svjetska asocijacija za konzervaciju zemljišta i voda (WASWAC) kao svjetsko akademsko društvo, osnovano je u SAD-u avgusta 1983. Sjedište Sekretarijata WASWAC-a, prvobitno je bilo smješteno u Društvu za proučavanje zemljišta i voda (SWCS) u državi lova, SAD; premješteno aprila 2003.godine u Međunarodni centar za istraživanje i obuku o degradaciji zemljišta, eroziji i nanosu (IRTCES – International Research and Training Center for Erosion and Sediment), Peking, Kina.

Izvor: Univerzitet Crne Gore