Opština Berane sprovodi akciju uklanjanja privremenih objekata na nekoliko lokacija u skladu sa planskom dokumentacijom, u cilju uređenja grada i ostvarivanja opštih interesa. U planu je izgradnja poslovno – stambene zgrade, zatim izgradnja nastavka zaobilaznice i nove zgrade Centra za kulturu, kao i stambenog objekta za penzionere.

Na mjestu Narodne tehnike gradiće se poslovno - stambena zgrada

Povodom neistinitih, tendencioznih i zlonamjernih tvrdnji koje su objavljene na društvenim mrežama da je Opština Berane navodno donijela odluku kojom su već raspodijeljeni stanovi u stambeno poslovnom objektu u ulici Svetog Save – na mjestu gdje se nalazila nekada zgrada Narodne tehnike i koji tek treba da gradi, radi istinitog informisanja javnosti saopštavamo sljedeće: Iznijete tvrdnje nemaju nikakvog utemeljenja u realnosti. Naprotiv.

Kako ne bi ostavili prostora različitim interpretacijama dužni smo da prije svega upoznamo cjelokupnu javnost sa činjenicama vezanim za postupke privođenja  namjeni zemljišta u  zahvatu DUP-ova na teritoriji Opštine Berane.

Naime u zahvatu DUP-a Stari grad na urbanističkoj parceli broj 57 po nalogu Opštine Berane, Agencija za investicije i razvoj izvršila je uklanjanje privremenih objekta i objekta nekadašnje „Narodne tehnike“ , radi privođenja zemljišta namjeni, odnosno izgradnji stambeno-poslovnog objekta.

Objekat nekadašnje „Narodne tehnike“ je Ugovorom o kupoprodaji između Eparhije Budimljansko-nikšićke i Opštine Berane prešao u vlasništvo Opštine Berane, a  Opština Berane se obavezala da na ime kupoprodajne cijene Eparhiji Budimljansko-nikšićkoj ustupi u novoizgrađenom objektu 100 m2 poslovnog prostora. Preostali poslovni prostor u ovom objektu će biti u trajnom vlasništvu Opštine Berane, koji je planiran za davanje u zakup trećim licima radi ostvarivanje prihoda u korist budžeta Opštine Berane, ali će konkretnu najmenu prostora odrediti nakon izgradnje ovog objekta.

Stambeni dio zgrade je predviđen za rešavanje stambenih potreba zaposlenih u lokalnoj samoupravi, preduzećima i ustanovama čiji je  osnivač Opština Berane. Urbanističko-tehnički uslovi  za stambeno-poslovni objekat su izdati u aprilu mjesecu 2020. godine, dok je izrada projektnog zadatka koji će definisati uslove za izradu projekta u toku. Nakon izrade projekta  i revizije  istog, pristupiće se odabiru izvođača radova i nadzornog organa.

Opština Berane će u narednom periodu započeti zakonom definisan postupak određivanja kriterijuma za rješavanje stambenih potreba službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi, kao i zaposlenih u preduzećima i ustanovama čiji je  osnivač Opština. Iz svega navedenog može se zaključiti da Opština Berane nije odredila ni komisiju za raspodjelu, a kamo li izvršila raspodjelu stanova.

U zahvatu DUP-a Lijeva obala Lima na urbanističkoj parceli broj 15, pored gradskog mosta, započeta je procedura uklanjanja privremenih objekata radi privođenja zemljišta  namjeni, odnosno izgradnje nastavka zaobilaznice i izgradnje Centra za kulturu. U toku je tender za izbor projektanta za izradu glavnog projekta zaobilaznice.

U kontaktnoj zoni  DUP-a Lijeva obala Lima i DUP-a Medicinski centar započeta je procedura uklanjanja privremenih objekata radi privođenja zemljišta namjeni, odnosno radi izgradnje  pristupnih saobraćajnica ka urbanističkim parcelama na kojima je planirana izgradnja novog dječjeg vrtića i stambenog objekta kojim će se riješiti stambeno pitanje dijela penzionera sa teritorije opštine Berane.

Katastarska parcela na kojoj je planirana izgradnja novog dječjeg vrtića predata je Ministarstvu prosvjete na dalje upravljanje i nalazi se u fazi  pripremnih radova. Katastarska parcela na kojoj je planirana izgradnja stambenog objekta za penzionere nalazi se takođe u fazi pripremnih radova.

Zaključak do kojeg se dolazi je da Opština Berane uklanja privremene objekte sa zemljišta koji su u vlasništvu Opštine Berane tj. svih građana naše opštine zbog uređenja grada i ostvarivanja opštih interesa.