На  Збору грађана МЗ Штитари одржаном у  сеоском дому, дана 19.01.2019.године, изабран је нови Савјет МЗ од 11 чланова. Већином гласова присутних је одлучено да Савјет МЗ Штитари буде у следећем саставу: Радојица Ћоровић, Срећко Ћоровић, Ратко Дробњак, Драган Д. Шћекић, Мирко Шћекић, Јордан Шћекић, Вукан Шћекић, Момчило Ћоровић, Никола Петрић, Марко Кораћ и Срђан Дробњак.

На Збору је изабран и Надзорни одбор од три  члана који чине: Драган В. Шћекић, Иван Шћекић и Александар Ћоровић.

На конститутивној сједници Савјета МЗ Штитари, одржаној након Збора грађана, нови Савјет МЗ Штитари је већином гласова  свих присутних чланова изабрао Радојицу- Раја Ћоровића за новог предсједника Савјета МЗ Штитари, који ће у наредне четири године заступати ову мјесну заједницу.

За замјеника предсједника Савјета изабран је Срећко Ћоровић.

Збору грађана, испред локалне управе, је присуствовао начелник Службе за заједничке послове – Данко Мартиновић.