Završeni su radovi na asfaltiranju puta u zaseoku Dragosava (MZ Polica), u dužini od 1285 metara.

Predsjednik opštine Dragoslav Šćekić sa saradnicima, direktorom Agencije za izgradnju i razvoj Mirom Vešovićem i savjetnikom za projekte iz oblasti poljoprivrede Milutinom Mićovićem, obišao je završne radove na pomenutoj dionici.

Asfaltiranje ovog puta realizovala je Opština Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, a posredstvom Projekta razvoja klastera i transformacije ruralnih područja u Crnoj Gori i Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD).

Sredstva opredijeljena za realizaciju ovog projekta, u iznosu od 60.000 evra, utrošena su za asfaltiranje 1 km puta na ovom području.

Opština Berane je iz svog budžeta, prepoznajući realne potrebe građana zaseoka Dragosava, a u dogovoru sa izvođačem radova, izdvojila sredstva za asfaltiranje još 285 metara puta kako bi se spojila čitava cjelina u ovom dijelu i na taj način povezala tri putna pravca ukupne dužine 1285 metara.

Opština će i ubuduće, kao što je to činila do sada, izdvajati sredstva za ulaganja na seoskom području kako bi život tamošnjih stanovnika učinila kvalitetnijim a u isto vrijeme stvorila mogućnosti za podizanje standarda života i ulaganja na čitavoj teritoriji opštine Berane.