Na  Zboru građana MZ Park održanom u  velikoj sali Opštine Berane, dana 28.03.2019. godine, izabran je novi Savjet MZ Park od 11 članova.

Većinom glasova prisutnih je odlučeno da Savjet MZ Park bude u sledećem sastavu: Petar Labudović, Vidoje Rmuš, Živko Bjelanović, Zoran Lekić, Srđan Stijović, Marko Lalević, Nada Softić, Milan Milošević, Vladan Folić, Refik Međedović i Milica Račić.

Na Zboru građana je izabrani Nadzorni odbor od tri  člana, u sastavu: Darko Stojanović, Ajro Toskić i Ratko Knežević.

Na konstitutivnoj sjednici Savjeta MZ Park, održanoj u maloj sali Opštine Berane, dana 01.04.2019. godine, novoizabarani Savjet MZ Park je jednoglasnom odlukom  svih prisutnih članova reizabrao Petra Labudovića za predsjednika Savjeta MZ Park, koji će i u naredne četiri godine zastupati ovu mjesnu zajednicu.

Za zamjenika predsjednika Savjeta izabran je Vidoje Rmuš.

Ispred lokalne uprave, Zboru građana je prisustvovao načelnik Službe za zajedničke poslove – Danko Martinović.