„Podjela kanti za odlaganje otpada za građane MZ Novo naselje, obaviće se u ponedeljak 23. septembra. O datumu i vremenu sastanka sa sledećom mjesnom zajednicom, koja će biti obuhvaćena istom aktivnošću, javnost će biti upoznata posredstvom sajta Opštine Berane“, najavila je projekt menadžer Maja Pešić.

Podjela kanti za otpad u Beranama

U Beranama počinje realizacija pilot projekta koji se tiče odvajanja otpada na suvi i mokri. U sklopu istog biće podijeljeno dvije hiljade kanti od 120 litara u nekoliko mjesnih zajednica.

Tim povodom, u organizaciji projektnog tima u sastavu Maja Pešić, Danka Golubović i Rada Barjaktarović, održan je prvi sastanak sa predstavnicima mjesne zajednice Novo naselje u kojoj će početi podjela.

Podjela kanti za otpad u Beranama

Projekt menadžer Maja Pešić predstavila je ovom prilikom sam projekat, aktivnosti i podatke koji su vezani za isti, a direktor Komunalnog preduzeća Savo Vučetić i načelnik Komunalne policije Aleksandar Ojdanić su objasnili koja su prava i obaveze građana vezano za djelokrug posla institucija koje predstavljaju.

Ukupno hiljadu domaćinstava biće uključeno u pilot projekat i svako od njih će dobiti po dvije kante u dvije boje. Uz kante će dobiti i uputstva za odvajanje otpada. Pilot projekat se finansira kroz projekat „Zelena ostrva“ koji finansira Evropska unija u okviru prekogranične saradnje sa Albanijom, a realizuje Opština Berane sa partnerima Karitas Montenegro, VIS i opština Malesi e Madhe“, objasnila je menadžerka Pešić i najavila za ponedeljak 23. septembar podjelu kanti građanima MZ Novo naselje, ujedno naglasivši da će o datumu i vremenu sastanka sa sledećom mjesnom zajednicom javnost biti upoznata posredstvom opštinske veb stranice.

Podjela kanti za otpad u Beranama