На конститутивној сједници Савјета МЗ Доње Луге, одржаној након Збора грађана, већинском одлуком свих чланова реизабран је Дејан Башић на мјесто предсједника Савјета, док је за његовог замјеника изабран Горан Бабовић.

Они ће у наредне четири године заступати интересе ове мјесне заједнице, колико траје њихов мандат.

На  Збору грађана МЗ Доње Луге одржаном дана 14.04.2019. године, изабран је нови Савјет ове мјесне заједнице од 11 чланова. Јендогласно је одлучено да Савјет буде у следећем саставу: Мирко Бабић, Небојша Аковић, Милан Бабовић, Дејан Башић, Симо Осмајлић, Миљан Лекић, Тамара Кењић, Данило Ралевић, Горан Бабовић, Иван Радић и Маријан Бабовић.М

Овом приликом, изабран је и Надзорни одбор од три  члана, у саставу: Брано Бабовић, Срђан Аковић и Љубисав Лекић.

Испред локалне управе, Збору грађана су присуствовали секретарка за општу управу и друштвене дјелатности – Данијела Марковић и савјетник у ресорном секретаријату – Марко Мишовић.