Na konstitutivnoj sjednici Savjeta MZ Beranselo, održanoj nakon Zbora građana, jednoglasnom odlukom svih članova, Slobodan Lončar je reizabran na funkciju predsjednika Savjeta, dok je za njegovog zamjenika izabran Aleksandar Drobnjak.

Oni će u naredne četiri godine zastupati interese ove mjesne zajednice, koliko traje njihov mandat.

Na  Zboru građana MZ Bernaselo održanom dana 14.04.2019. izabran je novi Savjet ove mjesne zajednice od 10 članova. Jednoglasno je odlučeno da Savjet bude u sledećem sastavu: Budimir Bubanja, Aleksandar Drobnjak, Tihomir Šekularac, Slobodan Pešić, Zarmil Duraković, Miodrag Pešić, Zoran Petrić, Darko Bubanja, Slobodan Lončar i Lenka Bugarin.

Ovom prilikom, izabran je i Nadzorni odbor od tri  člana, u sastavu: Vučko Bubanja, Duško Tomović i Dalibor Šćekić.

Ispred lokalne uprave, Zboru građana je prisustvovala sekretarka za opštu upravu i društvene djelatnosti – Danijela Marković, načelnik Službe za zajedničke poslove – Danko Martinović i savjetnica u resornom sekretarijatu – Milica Račić.

print