Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Александар Стијовић, уручио је данас теренско возило са погоном 4×4 марке Dacia Duster са комплетном опремом, предсједнику Општине Беране, Драгославу Шћекићу са намјеном да се користи у оперативним активностима служби Општине на пословима заштите становништва од природних непогода, у првом реду поплава, одрона и клизишта, али и пожара и других ванредних околности које се могу догодити.

Возила су уручена овом приликом и предсједнику Општине Андријевица Жељку Ћулафићу, командиру Службе спашавања општине Бијело Поље Милоњи Ракоњцу и предсједнику Општине Плужине Мијушку Бајагићу.

Из Министарства је саопштено да су извршни директори Међународне банке за обнову и развој (IBRD) одобрили Грант Глобоалног фонда за заштиту животне средине (GEF) и Фонда за посебне климатске промјене (SCCF) у износу од 8,6 милона долара бесповратних средстава за регионални Пројекат „Управљање сливом ријеке Дрине на Западном Балкану“.

Пројекат се спроводи у државама слива ријеке Дрине (Црна Гора, Босна и Херцеговина и Србија). Средства опредијељена пројектом су се на основу техничких разговора представника држава са Свјетском банком подијелила по процентуалном учешћу држава у сливу Дрине. Црна Гора чини 32% слива ријеке Дрине“, наводи се у саопштењу.

У Црној Гори имплементациона јединица за спровођење пројекта је формирана у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Пројектна имплементациона јединица састављена је од чланова институција Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за воде, Министарства финансија – Јединица за техничку подршку, Завода за хидрометеорологију и сеизмологију.

У наредном периоду биће набављена и опрема за друге активности, дефинисане као приоритетне за унапређење функционисања општина у домену интегралног управљања природним ресурсима у сливу Дрине.

„Као наставак овог, покренут је нови пројекат Интегрални развој коридора ријека Саве и Дрине, у сарадњи са Свјетском банком, у оквиру кога ће бити покренути радови на регулацији Грнчара и Лима, кроз изградњу вишенамјенских обалоутврда, а у циљу заштите од поплава, јачања оперативних служби и заштите живота становништва“, закључује се у саопштењу Министарства пољопривреде.