Ministarka u Vladi CG i predsjednica državne Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, Marija Vučinović je na sastanku sa predsjednikom opštine Dragoslavom Šćekićem, tokom današnje radne posjete Beranama, izjavila da opštinska Komisija realno procjenjuje štete usled nastanka istih.

tekst

Tema sastanka ministarke Vučinović i predsjednika Šćekića bila je upoznavanje sa radom lokalne samouprave – sa fokusom na rad Vladine Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Nakon radnih posjeta opštinama u južnom i centralnom dijelu Crne Gore, ministarka je danas iz Berana počela sa istom aktivnošću u opštinama na sjeveru.

Predsjednik Šćekić je na samom početku govorio o situaciji koja je aktuelna već neko vrijeme, a tiče se nezavršenih infrastrukturnih radova na gradskim saobraćajnicama, odnosno problema sa izvođačima radova koji su odgovorni za iste.

„Radovi moraju brže i bolje da se odvijaju“, kazao je, ovom prilikom, predsjednik.

Predsjednik Šćekić je minstarki Vučinović u nastavku predstavio rad opštinske Komisije za elementarne nepogode.

„Zbog poplava koje su zadesile našu opštinu 2016. godine, a nedugo zatim i zemljotresa, formirali smo komisiju koja je obilaskom terena utvrdila štete od elementarnih nepogoda“, naveo je predsjednik i upoznao gošću da je Opština kroz kapitalni budžet, kandidovala projekat obaloutvrde koji je veoma značajan za Berane.

tekst

Ministarka Vučinović je upoznala domaćine sa radom i funkcionisanjem državne Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

„Komisije nije zakonska obaveza već dobra volja Vlade da se pomogne ljudima u nevolji“, istakla je ministarka koja je ujedno i predsjednica pomenute komsije.

U nastavku je objasnila da na njihovu adresu stižu različiti zahtjevi, a ne samo oni koji su vezani za elementarne nepogode,

„Radi se o zahtjevima drugih namjena, vrlo često u stanju socijalne potrebe“.

Ona je pohvalila rad Komisije Opštine Berane i istakla da njeni članovi realno procjenjuju štete od nepogoda.

„Imajući u vidu da državna Komisija isplaćuje 10% od predviđene štete koju procijeni lokalna, smatram da bi bilo najbolje rješenje da isplate po zahtjevima čiji je utvrđeni iznos manji od 500 evra vrši sama Opština“, kazala je ministrak bez portfelja i objasnila da je takva praksa već ustanovljena u Danilovgradu i Nikšiću.

tekst

Gojko Babović iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, koji je bio prisutan na sastanku, predstavio je subvencije kojima ovo ministarstvo pokriva nastale štete proizvođačima.

„Postoji posebna mjera u agrobudžetu – upravljanje rizicima na osnovu koje pružamo pomoć poljoprivrednim proizvođačima. Naša obaveza je 10% nadoknade od procijenjene štete, ali vrlo često na osnovu programa socijalnog transfera naša pomoć bude i veća“, kazao je Babović.

Sastanku su još prisutvovali Bojana Ralević – saradnica ministarke Vučinović, Rade Kljajić – potpredsjednik opštine Berane, Dubravka Jovančević – šefica kabineta predsjednika i Nikola Urošević – savjetnik za informisanje u Birou za odnose sa javnošću.