Predsjednik Opštine Berane Dragoslav Šćekić i potpredsjednik Rade Kljajić su sa ministarkom ekonomije Dragicom Sekulić, predstavnicima CEDIS-a i izvođača radova obišli dionicu dalekovoda „Dolac“ u Beranama na kojoj je rekonstrukcija u toku.

Predsjednik opštine Dragoslav Šćekić podsjetio je da u prethodnom periodu je imalo značajnih problema u napajanju električnom energijom, naročito na seoskom području i ocijenio da će ova investicija u velikoj mjeri riješiti problem građana Berana.

Projekat revitalizacije srednjonaponske i niskonaponske mreže, koji realizuje Crnogorski elektrodistributivni sistem, predstavlja jednu od najznačajnih investicija u distributivni sistem tokom prethodnih nekoliko decenija i značajno će podstaknuti pozitivne procese u sjevernim opštinama, saopštila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić.

Ona je juče sa predstavnicima, CEDIS-a i izvođača radova obišla dionicu dalekovoda Dolac u Beranama na kojoj je rekonstrukcija u toku. Sekulić je, kako su saopštili iu Ministarstva, kazala da je posebno zadovoljna poštovanjem planirane dinamike i izvođenja radova. Dodala je da vjeruje da će nakon realizacije ovog projekta i ostalih investicionih aktivnosti CEDIS-a planiranih za naredne tri godine , korisnici distributivnog sistema imati značajno kvalitetnije napajanje električnom energijom, naročito na ruralnom području.

CEDIS, prema trogodišnjem plani investicija, u primarnu i sekundarnu mrežu na području Crne Gore treba da uloži oko 80 miliona eura, od kojih oko 50 miliona u revitalizaciiju i rekonstrukciju postojeće mreže i 30 miliona u izgradnju novih distributivnih objekata- precizirala je Sekulić.

Ona smatra da je taj projekat najveća investicija u distributivni sistem od 80-ih godina prošlog vijeka.

Iz Ministarstva su saopštili da je za prvu godinu izvođenja radova u okviru projekta revitalizacije opredijeljeno oko 12,4 miliona eura za rekonstrukciju sedam 10 kv dalekovoda. Trenutno su u toku radovi na dalekovodima Grahovo u Nikšiću, Bijela u Šavniku, Gubavač u Bijelom Polju i Dolac u Beranama, a uskoro se očekuje i početak radova na preostalim dalekovodima – Slap Zete u Danilovgradu, Krute u Ulcinju i Tomaševo u Bijelom Polju.

Izvršni direktor CEDISA-a Zoran Đukanović naveo je da je zadovoljan što se projekat realizuje u saradnji sa kompanijama iz Crne Gore koje će i u narednom periodu biti oslonac CEDIS-a u takvim i sličnim projektima.

Konzorcijum izvođača radova čine firme Mezon iz Danilovgrada, Elektro Tim iz Budve i Ramel iz Nikšića.

U okviru projekta biće rekonstruisano 910 kilometara mreže i 14.2 hiljade stubnih mjesta na srednjonaponskom nivou, kao i oko 510 kilometara mreže sa 14.57 hiljada stubnih mjesta na niskom naponu.