U susret 8. aprilu – Međunarodnom dana Roma, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Opštinom Berane i Centrom za kulturu, organizovalo je dva izvođenja najnovije predstave Radojice Stankovića (Šanta Panta), pod nazivom: ”Da sam neko ko vlada planetom”. Premijerno izvođenje u Centru za kulturu Berane izvedeno je za djecu iz prvih razreda gradskih i prigradskih škola.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je iniciralo realizaciju ove predstave u cilju  učenja o toleranciji, jednakosti, poštovanju ljudskih prava kao jednom od osnovnih stubova sistema vrijednosti Evropske unije.

U okviru integracionih procesa Crne Gore, posebno evropskog, Ministarstvo nastoji da se i djeca od najranijeg uzrasta uključuju i uče o svojim ljudskim pravima, o važnosti tolerancije, uvažavanja različitosti, drugih kultura, nacionalnosti, vjera.

Sokolj Beganaj je pozdravio djecu riječima da je Crna Gora država više naroda, kultura i vjera i da je veoma ponosna na kvalitet svog suživota i bogatstvo svojih različitosti. Poštovanje ljudskih prava je jako važno da bi sve pomenute različitosti funkcionisale kao jedno društvo.

Vrlo je bitno da djeca od malih nogu uče o ljudskim pravima i njihovom poštovanju i ostvarivanju, kako bismo smanjili predrasude kasnije, i ne bismo bili u prilici da mijenjamo pogrešno formirane stavove i bavimo se stereotipima, poručio je Beganaj.

Zoran Jojić sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO pozdravio je djecu ispred opštine Berane. On je poručio da ovakvih događaja treba da bude sve više, jer uvijek kada djeca uče kroz zabavu i druženje ne može biti loših, niti pogrešnih rezultata.

,,Pozivam sve građane Berana sa svojim gestom i djelom doprinesu izgradnji pozitivnog stava prema kulturi i jeziku Roma, kao dijelu naše zajedničke stvarnosti“- istakao je sekretar Jojić.

Djeca će imati priliku da i u Nikšiću i Podgorici odgledaju predstavu, a kasnije je planirano izvođenje u još nekoliko opština.

Današnja izvođenja odgledalo je više od četiri stotine prvaka i stotinak učenika drugog razreda. Predstava je namijenjena djeci u nižim razredima osnovnih škola.