Marko Lalević rođen 31.07.1982 godine u Beranama. Srednju školu i Fakultet za Poslovne studije završio je u Beogradu. Za najboljeg sportistu opštine Berane izabran je dva puta, 2008 i 2011 godine. Osnivač i jedan od trenera OFK BERANE, takodje sa grupom humanih Beranaca osnivač Dobrotvorne Fondaciju Podrži Berane, čiji je glavni cilj podrška mladim i talentovanim sugrađanima i promocija Berana u svim oblastima. Od 2014-2018 obavljao poslove sekretara Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora.