Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО, обавља послове управе:

– уређења и спровођења омладинске политике, старање о унапређењу живота младих, учествовање у изради и реализацији локалних акционих планова;

– развој и унапређење културе, умјетничког стваралаштва, учешће у организацији научних, културних и спортских манифестација;

– доноси програм о развоју културе на територији општине Беране;

– стварање услова за развој и унапређење спорта дјеце, омладине и грађана, обезбјеђивање услова за тренинг и спортска такмичења, подстиче активности лица са инвалидитетом;

– развој и унапређење спорта, организацију раду спортских установа, организацију међуопштинских и међународних спортских такмичења, додјелу спортских награда;

– обезбјеђује услове за унапређење спорта и физичке културе, рекреацију дјеце, омладине и одраслих, изградњу и одржавање објеката физичке културе и развијање међуопштинске спортске сарадње;

– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом, сарађује са НВО сектором из своје области рада, врши и друге послове из надлежности општине у овој области, у складу са законом и другим прописима.

 

Секретар

Владимир Асановић

Рођен 6. маја 1979. године у Пећи (Република Србија). Основну и средњу школу завршио је у Беранама. Дипломирао на Факултету за физичку културу, Универзитет у Приштини, Република Србија . Има положен стручни испит за рад у државним органима и положен стручни испит за рад у васпитно образовним установама. Играо кошарку професионално у Беранама и Београду . Бавио се тренерским послом у клубовима КК Беране, ОКК Иванград, КК Стршљен (Плав). Лиценцирани професионални кошаркашки тренер.
Професионално радно искуство:
– од  2005 до 2006. године, Основна школа ,, Вукашин Радуновић“ Беране (Професор физичке културе).
– од 2006 до 2013. године, Интеграл инжињеринг Беране (Администрација).
– од 2013 до 2014. године, Тренер у  Кошаркашком клубу Стршљен, Плав (1Б лига сениори КСЦГ).
– од 2014 до 2022. године, Општина Беране, Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО (Самостални савјетник III за развој спорта у васпитно образовним установама).
– од августа мјесеца 2022 године на јавном конкурсу именован за Секретара Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО.
– Говори енглески језик. Ожењен ,отац троје дјеце .

Aдреса: IV Црногорске бр. 1
Teл: +382 51 231 973
Фaкс: +382 51 233 357
E-пошта: sport@berane.co.me