Četiri kilometra jugoistočno od Berana, u selu Donja Ržanica, na lokalitetu Tumbarice, nalaze se ostaci takozvanog Tumba grada sa neprocjenjivim arheološkim blagom.

Lokalitet Tumbarice: Ostaci grada nastalog 4.500 godina prije nove ere (FOTO)

Radi se o ostacima rimskog utvrđenja, bedemskih zidina debljine 1,4 metra i kula stražara, koje dominiraju nad čitavim utvrđenjem. Na najvišoj koti ovog lokaliteta, okružena bedemima, nalazi se ranohrišćanska crkva dimenzija 11,7 sa 7 metara.

„Nalazište svjedoči o životu u tom prirodnom refugijumu (utočištu), naseljenom još u neolitu, oko 4.500 godina prije nove ere“, objašnjavaju iz Polimskog muzeja, čiji je tim pronašao arehološke ostatke.

Opširnije: http://www.polimskimuzej.me/tumbarice/?fbclid=IwAR3-v8yV2lAs9pZsdZk19fKCiRTn1dx8yQrU6cdGWozh31LKTvpxtevOs5w