Четири километра југоисточно од Берана, у селу Доња Ржаница, на локалитету Тумбарице, налазе се остаци такозваног Тумба града са непроцјењивим археолошким благом.

Локалитет Тумбарице: Остаци града насталог 4.500 година прије нове ере (ФОТО)

Ради се о остацима римског утврђења, бедемских зидина дебљине 1,4 метра и кула стражара, које доминирају над читавим утврђењем. На највишој коти овог локалитета, окружена бедемима, налази се ранохришћанска црква димензија 11,7 са 7 метара.

„Налазиште свједочи о животу у том природном рефугијуму (уточишту), насељеном још у неолиту, око 4.500 година прије нове ере“, објашњавају из Полимског музеја, чији је тим пронашао арехолошке остатке.

Опширније: http://www.polimskimuzej.me/tumbarice/?fbclid=IwAR3-v8yV2lAs9pZsdZk19fKCiRTn1dx8yQrU6cdGWozh31LKTvpxtevOs5w