Međunarodna umjetnička kolonija, koju od 2012. godine organizuje Centar za kulturu Berane, nedavno je primljena u međunarodnu, nekomercijalnu, nevladinu, volontersku i akademsku organizaciju ISSA, kao jedina umjetnička manifestacija iz Crne Gore kojoj je to pošlo za rukom.

ISSA je nastala u Kini prije šest godina.  Ova umjetnička organizacija je osnovana sa ciljem da: unapređuje komunikaciju i razmjenu skulpturnih simpozijuma širom svijeta, organizuje akademska istraživanja, interakciju izložbi i kreativne prakse, kao i da ubrzava razvitak skulpturnog pravca na svim meridijanima i pospješuje razmjenu urbanih kultura.

U pitanju je umjetnička organizacija planetarnog karaktera.  Samo to, što je njena kolijevka Kina, pored ostalog i zemlja čuvenih ratnika od terakote, kolekcije koja sadrži osam hiljada ratnika, kiparske refleksije čuvenih armija prvog kineskog cara, Čina Šija Huanga, u koju su utkana znanja antičkih grčkih vajara, dovoljno govori o tome, koliko je ovo veliko priznanje Centru za kulturu Berane, kao i našem gradu u cjelini.

Podršku i preporuku za članstvo u ISSA, Centar za kulturu je dobio, od svetski priznatog umjetnika – vajara, našeg sugrađanina Luke Radojevića, čije su skulpture postavljene u svim većim  metropolama.