Radovi na uređenju igrališta Javne ustanove ,,Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ okončani su proteklih dana.  Korisnici ove ustanove moći će da uživaju u igralištu i novom mobilijaru,  specijalizovanom za ovu ranjivu populaciju.

Prema riječima direktora ove Javne ustanove, Miloša Brakočevića, igralište će u znatnoj mjeri poboljšati kvalitet usluga Dnevnog centra.  Pored korisnika i osoblja Dnevnog centra, kako je naglasio direktor ove ustanove, ni roditelji ne kriju zadovoljstvo  novim kutkom za igranje za njihovu djecu, koji će im pružiti više igre, druženja i radosti.

Projekat uređenja igrališta za korisnike Dnevnog centra realizovan je preko Konkursa za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Prva faza radova obuhvatala je zemljane i betonske radove, dok je drugom fazom obuhvaćemo postavljanje gumenih ploča i mobilijara.

Projekat „Adaptacija dječijeg park-igrališta za Dnevni centar u Beranama“ realizovan je u okviru poziva za raspodjelu sredstava od igara na sreću. Vrijednost projekta koji su pripremili  JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Berane i Opština Berane  je  21.981,00€.