*obavezna polja

Opština Berane

IV CRNOGORSKE BRIGADE BROJ 1

Elektronska pošta: opstinaberane@t-com.me

Tel: +382 (51) 231 973

Faks: +382 (51) 233 357