*obavezna polja

    Opština Berane

    IV CRNOGORSKE BRIGADE BROJ 1

    Elektronska pošta: opstinaberane@t-com.me

    Tel: +382 (51) 231 973

    Faks: +382 (51) 233 357