Kонкурс за идејно архитектонско рјешење објекта – Дневни центар за смјештај лица са инвалидитетом старијих од 27 година у Беранама

Међународни конкурс за идејно архитектонско-урбанистичко рјешење објекта – ново градско гробље у Беранама

Резултати међународног конкурса за идејно архитектонско-урбанистичко рјешење објекта – ново градско гробље у Беранама / Results of the international competition for the conceptual architectural and urban design of the building – new city cemetery in Berane

Конкурс за идејно архитектонско рјешење објекта Дневни центар за смјештај лица са инвалидитетом старијих од 27 година у Беранама

КОНКУРС за израду архитектонско урбанистичког рјешења објекта – ново градско гробље у Беранама

ЈАВНИ  КОНКУРС За избор извршног директора Друштва са ограниченом одговорношћу ’’ПАРКИНГ СЕРВИС’’ – БЕРАНЕ

JABНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА – ДОО АГЕНЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ БЕРАНА

JABНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ДОО ,,БЕНЕРГО,,

JABНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ДОО ,,ПАРКИНГ СЕРВИС,,

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ИЗВОЂАЧА ПРОГРАМА ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА САМОСТАЛАН РАД БРОЈ 0301- 7948/1

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ИЗВОЂАЧА ПРОГРАМА ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА РАД КОД ПОСЛОДАВЦА БРОЈ 0301- 7948/6

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ИЗВОЂАЧА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ОСПОСОБЉАВАЊА ОДРАСЛИХ БРОЈ 0301- 7948/4

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ИЗВОЂАЧА ЈАВНИХ РАДОВА

ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАНО ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ НА СЕЗОНСКИМ ПОСЛОВИМА

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ИЗВОЂАЧА ПИЛОТ ПРОГРАМА „Активација корисника МОП-а“

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ-КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА ДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗА СМЈЕШТАЈ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СТАРИЈИХ ОД 27 ГОДИНА У БЕРАНАМА