Представници Заједнице општине Црне Горе одржали су састанак са предсједником општине Беране Вуком Тодоровићем и сарадницама. Генерална секретарка Заједнице општина Мишела Манојловић је укратко представила главне приоритете Заједнице за ову годину и подршку коју може пружити у рјешавању проблема локалних самоуправа у разним областима.


Предсједник Тодоровић је говорио о изазовима са којима се Општина Беране суочава у свакодневном функционисању и пружању услуга грађанима и привреди.
Током разговора посебно су разматрана питања коришћења средстава која је Заједница општина обезбиједила за подршку у изради техничке документације за своје чланице, затим могућности бесповратног финансирања општинских развојних пројеката кроз ИПАРД фонд, остале ЕУ фондове те Еко фонд. Дискутовано је и о рјешавању проблема у области пореског система као важног извора прихода локалне управе, као и потребе да Заједница интензивира активности ради унапређења правног оквира за квалитетно функционисање локалне управе. Акценат је стављен на конкретне пројектне идеје у дијелу дигитализације које ће унаприједити доступност јавних услуга општине и активно учешће грађана Општине Беране у процесу доношења одлука, дефинисању јавних политика и припреми буџета, могућности уређивања микро локација општине, развоја апликативног софтвера у више области који би побољшали ефикасност у раду општинске администрације и сл.
Такође, сагледана је подршка Заједнице у валоризацији развојних потенцијала општине Беране у дијелу путне инфраструктуре, нарочито потенцијала које пружа наставак ауто-пута, заштите животне средине и интегрисаног туристичког производа као и јачања кадровских капацитета.
Поред постојећих, представници Општине Беране су упознати и са новим инструментима подршке у наредном периоду, првенствено са струковним Мрежама које ће окупљати запослене у локалним самоуправама у појединачним областима експертиза. На овај начин ће се укупно знање, искуство и вјештине постојећег административног капацитета ставити у функцију додатне подршке општинама.
У радној посјети испред Заједнице општина учествовали су и Вања Старовлах, помоћница за међународну сарадњу и европске интеграције и Дарко Мрваљевић, секретар Одбора за међународну сарадњу и европске интеграције, а из Општине Беране Дамјан Ћулафић, потпредсједник Општине и Дубравка Јованчевић, шефица Кабинета.