Tema prvog dijela konferencije, koju su vodili profesori sa Univerziteta Saksion iz Holandije, odnosila se na jačanje lokalnog ekonomskog razvoja i mogućnost saradnje i povezivanja lokalnih preduzetnika sa njihovim tržištem a u drugom dijelu se govorilo o programu na kojem oni rade, a čiji je cilj zadržati mlade u svom regionu.

Na konferenciji, koja je održana u Regionalnom biznis centru, govoreno je o mogućnostima lokalnog ekonomskog razvoja.  Predavanje su vodili  profesori sa Univerziteta Saksion, a bili su prisutni preduzetnici iz Berana i predstavnici lokalne samouprave .

Tema prvog dijela konferencije odnosila se na jačanje lokalnog ekonomskog razvoja i mogućnost saradnje i povezivanja lokalnih preduzetnika sa holandskim tržištem, kao i obezbeđivanje stručne pomoći sa holandske strane, a sve u cilju uvođenja inovacija i osavremenjivanja proizvodnje kod nas. O tome je govorio profesor Džek Bazen.

U  drugom dijelu konferencije se govorilo o programu na kojem oni rade u Holandiji, a čiji je cilj zadržati mlade u svom regionu. Na tu temu je govorio Paskal Vitendorp, takođe profesor sa Univerziteta Saksion.

Cilj ove konferencije je bio da preduzetnici razmijene svoja mišljenja i iskustva sa ekspertima iz Holandije kako bi naši preduzetnici mogli lakše da izađu na evropsko tržište i budu konkurentni velikim evropskim proizvođačima.