Radnici Komunalnog preduzeća učestvovali su u akciji „Očistimo Jasikovac“ koju je pokrenula grupa građana naše opštine.

Akciju je pored ljudstva, pomoglo i mehanizacijom ovo preduzeće, a obezbijedilo je i kese za sakupljanje otpada i rukavice.

Tokom akcije sa Jasikovca je uklonjeno oko 100 kubnih metara raznog otpada, očišćen prilaz izletištu, staze za šetanje kroz borovu šumu i plato spomen kompleksa.

Kako su iz Organizacionog odbora saopštili, cilj je bio da se čišćenjem spomen kompleksa i čuvenog beranskog izletišta napravi zajednički iskorak ka istom cilju – čistijim i ljepšim Beranama.

Oni su naveli da ova akcija predstavlja samo jednu u nizu aktivnosti koje će biti organizovane tokom ljeta, za kada je planirano čišćenje i uređenje aerodromske piste, platoa pored beranskih zdravstvenih i školskih ustanova, centralnog gradskog parka i slične aktivnosti po mjesnim zajednicama.