U okviru programa „Koka – Kola podrška mladima“ biće održane radionice od 17. do 19. aprila u prostorijama Regionalnog biznis centra (RBC) na Rudešu.

„Koka – Kola podrška mladima“ je nacionalni program kompanije Koka – Kola HBC Crna Gora, koji mladima u Crnoj Gori omogućava da unaprijede svoje lične i profesionalne vještine, kako bi lakše došli do posla.

Program se realizuje u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom rada i socijalnog staranja Crne Gore, od 2017. godine.

U 2019. godini u planu su radionice za mlade u sedam gradova – Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju, Beranama, Pljevljima, Baru i Tivtu. Jedan ciklus radionica biće održan u periodu april – maj, dok će drugi ciklus biti realizovan u periodu septembar – novembar.

Za radionice u Beranama možete se prijaviti onlajn, putem linka:
https://coca-colapodrskamladima.me/?utm_source=Facebook&utm_medium=FB_linkshare&utm_campaign=FB_linkshare&utm_term=0504_FBlinkshare&utm_content=0504_FBlinkshare&fbclid=IwAR0VqLWSfFTSCZ8_Ahjpr_Rn-FNnNpPXhe-7HyD4HXgriTR4HSOjL-Gy3WQ

Program se sprovodi kroz trodnevne interaktivne radionice i polaznici će imati priliku da sa sertifikovanim stručnjacima unaprijede svoje lične vještine i steknu praktična znanja koja će im pomoći u potrazi za poslom.

Uz trodnevne radionice, dio programa se odvija i kroz digitalnu platformu, koja će putem on line predavanja, radionice i brojnu literaturu mladima omogućiti dodatnu edukaciju.

Svi polaznici po završetku edukacije dobijaju sertifikat koji izdaje Koka – Kola HBC Crna Gora.