У издању ЈУ Центар за културу Беране  недавно је из штампе изашла књига „Горња села“ – насеља и становништво, аутора Мирка Раичевића. У питању је репринт првог издања Етнографског института Српске академије наука и умјетности из 1994. године.

Мирко Раичевић рођен је 1927. године у Праћевцу. Основну школу и полуматуру завршио је у Лубницама, а  Учитељску  школу у Никшићу. Уједно са просвјетним радом занимао се за историју и етнографију. Више од 25  година предано је истраживао историјске, етнографске и културолошке факте у Горњим селима користећи литературу, државне и црквене архиве и теренски рад. Тако је и настала књига „Горња села“ – насеља и становништво.Овим радом аутор је направио кратак осврт на природне особине овога краја, а у ширем погледу – на настанак и прошлост насеља, а посебно становништво – његове смјене и поријекло.

Књигом о Горњим селима Раичевић је успио да  сачува од заборава многа народна памћења становништва овога краја која се постепено губе са старијим генерацијама, као и  да пружи потпуније информације овдашњем и одсељеном становништву из Горњих села и сваком ко се интересује за овај крај.