„ Polimski muzej“ je osnovan 15. februara 1955. g. kao regionalni muzej koji je obuhvatao opštine: Ivangrad, Andrijevicu, Plav i Rožaje. 1973. g. pripaja se “Centru za kulturu” i tako funkcioniše do 1981. g. kada se izdvaja zajedno sa Arhivom kao posebna radna organizacija. Tek 1992. g. se “Polimski muzej” osamostaljuje i registruje kao javna ustanova, čiji je osnivač Opština Berane. Prvobitno se muzej nalazio u manastirskim konacima Đurđevih stupova, a od 1996. g. je u adaptiranoj zgradi “ Doma trezvenosti”, u ulici Miloša Mališića br. 21, u centru grada. Zbog smanjenog prostora, reducirao se i broj izloženih predmeta, tako da sada imamo formirana tri odjeljenja:

– arheološko
– istorijsko i
– etnografsko

Muzej posjeduje bogatu zbirku fotografija, numizmatičku,heraldičku, zbirku oružja kao i umjetničku zbirku koju čine crkvene knjige, ikone i umjetničke slike različitih autora. Pored stalne muzejske postavke, koja se nalazi na prvom spratu, u prizemlju je galerija u kojoj se održavaju povremene izložbe, kako tematske, koje organizuje sam muzej, tako i izložbe koje se organizuju u saradnji sa ostalim muzejima u zemlji i regionu, kao i sa samostalnim umjetnicima

Adresa: M. Mališića 2
Tel: +382 51 680 900
E-mail: polimskimuzej@t-com.me; violeta.folic@gmail.com

Veb stranica: www.polimskimuzej.me

violetaVioleta Folić,rođena 1974.god. u Beranama. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Prištini, sa zvanjem profesora istorije. Zaposlena u JU Polimski muzej u Beranama od 1998. god. na poslovima kustosa-istoričara i položenim stručnim ispitom. Radila na više projekata vezanih za muzejsku djelatnost. Od 15.05.2014.god. postavljena za direktora u JU“ Polimski muzej“ u Beranama. Od 2019.god. postala je muzejski savjetnik. Udata, majka dvoje djece.

Savjet JU “Polimski muzej“ Berane, od 06.05.2014.god.

1.Vukašin Mitrović –predsjednik Savjeta JU „Polimski muzej“ Berane

2.Nada Labudović Softić – član Savjeta JU „Polimski muzej“ Berane

3.Valentina Bugarin – član Savjeta JU „Polimski muzej“ Berane

4.Bojana Bulatović – član Savjeta JU „Polimski muzej“ Berane

5.Slobodan Obradović – član Savjeta JU „Polimski muzej“ Berane