Opština Berane, Sekretarijat za sport, kulturu , omladinu i saradnju sa NVO organizuje koncert pop pjevačice Jelene Tomašević, koji će se održati  u kompleksu spomen obilježja „Jasikovac“, u utorak 6. avgusta,  sa početkom u 21 čas.

„Samo ime Jelene Tomašević je pozivnica za koncert i još jedno uživanje u muzici na Jasikovcu. Nastup ove pop pjevačice na već tradicionalnom koncertu na Jasikovcu, njena vrijednost kao umjetnika i kotiranje u muzičkim krugovima, govori da  naš grad sigurno postaje epicentar kulturnih i muzičkih dešavanja u Crnoj Gori“, kazao je sekretar resornog sekretarijata Goran Folić.

Koncertom Jelene Tomašević, završava se Beransko kulturno ljeto koje je počelo 1.jula.