Skupština opštine Berane jednoglasno je donijela odluku o kreditnom zaduženju u iznosu od milion evra.

Na inicijativu predsjednika opštine Berane, 2. februara 2021. godine, održana je sjednica Skupštine opštine Berane po hitnom postupku, na kojoj je jednoglasno (sa 27 glasova “za“) donesena Odluka o kreditnom zaduživanju Opštine Berane, u iznosu od 1.000.000,00 evra, a koja se odnosi na eksproprijaciju zemljišta za novo Gradsko groblje i Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.