Скупштинa општине Беране једногласно је донијела одлуку о кредитном задужењу у износу од милион евра.

На иницијативу предсједника општине Беране, 2. фебруара 2021. године, одржана је сједница Скупштине општине Беране по хитном поступку, на којој је једногласно (са 27 гласова “за“) донесена Одлука о кредитном задуживању Општине Беране, у износу од 1.000.000,00 евра, а која се односи на експропријацију земљишта за ново Градско гробље и Постројење за пречишћавање отпадних вода.