Министарство одрживог развоја и туризма, Дирекција јавних радова као Наручилац објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У НАЦИОНАЛНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЗА ИЗБОР ИЗВОЂАЧА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ 94 СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ОПШТИНИ БЕРАНЕ
ЈН број: МНЕ 4 Беране радови

Детаљи јавног позива су у прилогу:

Јавни позив радови Рудеш 94 Беране