Јавна расправа – Статут
Јавна расправа – ДУП – Лијева – обала – Лима
Јавна расправa – Дуп – Парк
Јавна расправа – Буџет 2017.
Јавна расправа – Савјет за сарадњу са НВО
Јавна расправа – ЛСЛ Калудра
Јавна расправа – Одлука о водоснабдијевању на сеоском подручју
Јавна расправа – Буџет 2016.
Јавнa расправa – Одлукa о комуналном реду
Јавна расправа – Планска документа
НАЦРТ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ СПОРТА – (Нацрт одлуке – закључак – позив – план  )
ОДЛУКA О ПОРЕЗУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ (Нацрт и закључак,    позив   и   план)
Нацрт Локалног плана заштите животне средине 
Јавна расправа – Елаборат „Никола“ ДОО
Јавна расправа – Нацрт закона о становању и одржавању стамбених зграда
ОДЛУКА О НАСЕЉИМА И ГРАНИЦАМА ПОДРУЧЈА НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ
Једногодишњи програм уређења простора (Нацрт и закључак, позив и план)
Општински план за заштиту и спашавање од пожара (Закључак, позив и план)
Одлукa о додјели једнократне помоћи за новорођено дијете (Нацрт, закључак и позив)
План постављања привремених објеката (Одговори на примједбе приспјеле на јавном увиду)