Generalna direktorka RTCG Andrijana Kadija i članovi Savjeta RTCG, predsjednik dr Vladimir Pavićević i Igor Đurović sa saradnicima boravili su danas u Beranama povodom javne tribine sa građanima koja je organizovana u sali Skupštine opštine.

Na sastanku sa predsjednikom Dragoslavom Šćekićem razgovarano je o saradnji javnog servisa sa lokalnim institucijama i odnos RTCG prema Beranama uopšte. Ocijenjeno je da je izborom novog rukovodstva došlo do značajnog pozitivnog pomaka, posebno u informativom dijelu i izvještavanju o aktivnostima lokalne uprave i značajnim projektima koji se realizuju. Razgovarano je i o neophodnosti tehničkog unapređenja kapaciteta RTCG na sjeveru Crne Gore, kako bi ova regija dobila više prostora na javnom servisu. Predsjednik Šćekić se založio za otvaranje studija ili stalnog dopisništva u Beranama, što bi značajno doprinijelo vidljivosti Berana, ali bi vodilo i povećanju gledanosti nacionalne televizije.
Takođe je ukazao da javni servis mora da posveti više pažnje brojnim kulturnim i turističkim dešavanjima u Beranama kao što su Thunderfest i međunarodni dječji festival „Limsko srce“.
Predstavnici RTCG su se saglasili da javni servis mora da kvalitetnije izvještava sa sjevera, te da će uložiti dodatni napor kako bi do toga došlo.


Tokom dobro posjećene javne tribine, predstavnici lokalne uprave, nevladinog sektora sporta i kulture su iznijeli brojne kritike na račun izvještavanja RTCG u prošlosti, zbog čega je mnogi i ne doživljaju kao svoj javni servis i okreću se drugim tv stanicama. Najviše kritika je bilo na račun informativne redakcije i nedovoljnog praćenja događaja sa sjevera. Građani su govorili o potrebi kreiranja obrazovnih programa za sve kategorije, od najmlađih, preko emisija za poljoprivrednike, učenja stranih jezika, specijalizovanih programa za osobe sa invaliditetom. Govoreno je i o potrebi za kvalitetnijim praćenjem lokalnih sportskih dešavanja, posebno dječjih liga. Istaknuto je da kulturni program mora biti bogatiji i obuhvatati i priče i emisije iz bogate kulturne baštine svih naroda koji žive u Crnoj Gori. Ukazano je i da RTCG kao javni servis treba da poštuje ustavnu odrednicu o jednakosti pisama.

Kao primjer pristrasne uređivačke  politike RTCG koja je izazvala brunu reakciju u Beranama navedeno je praćenje proslave 800 godina Manastira Đurđevi stupovi, na kojoj je govorio i predsjednik Crne Gore. Događaj koji je okupio više desetina hiljada ljudi u čast najdugovječnije institucije u Beranama nije dobio prostor na javnom servisu, iako se uživo prenose i mnogo manji događaji iz ostalih dijelova Crne Gore.  Po riječima građana, javni servis je na taj način ponizio sve građane Berana i vjernike SPC. Javni servis bi morao da uvaži ulogu SPC  u Crnoj Gori i da u narednom periodu prestane sa praksom diskriminacije najveće vjerske zajednice u Crnoj Gori. Ukazano je i na nedovoljno uvažavanje svih vjerskih praznika, kako hrišćanskih, tako i islamskih u programskoj šemi RTCG.

Pohvaljene su postojeće tematske emisije, kao što su Mehanizam, Agro-Saznanje, emisija o dijaspori i NVO sektoru.
Zajednički zaključak prisutnih je da je inicijativa RTCG o direktnom kontaktu sa građanima pozitivna, i izražena je zahvalnost zbog dolaska generalne direktorke i predsjednika Savjeta RTCG u Berane. Prisutni su se saglasili da bi angažovanje joše jedne ekipe koja bi pokrivala Berane i okolne opštine bio najznačajniji korak u procesu vraćanja povjerenja građana u javni servis.
Predstavnici RTCG su istakli da su svjesni većine problema koji su pomenuti u razgovoru, ali da je namjera rukovodstva da nastave sa promjenama u cilju pozicioniranja RTCG kao pravog javnog servisa svih građana.

print